Regulamin Portalconu

Regulamin PortalConu
Stadion Śląski w Chorzowie
22.01.2022 r.

 1. Impreza pn. PortalCon odbywa się w dniu 22 stycznia 2022 r w Chorzowie przy ul.
  Katowickiej 10, na terenie Stadionu Śląskiego. Strona imprezy: https://portalcon.pl/
 2. Organizatorem PortalConu jest Portal Games Sp. z o.o., reprezentowany przez Ignacego
  Trzewiczka, z siedzibą w Knurowie (44 190 Knurów) przy ul. Sienkiewicza 13, nr KRS
  0000617095, NIP 6312660554, REGON 363435596, e mail do kontaktu:
  portal@portalgames.pl
 3. Wstęp na imprezę tylko dla osób zaszczepionych podwójną dawką szczepionki przeciwko
  COVID 19 lub pojedynczą, w przypadku szczepienia preparatem firmy Johnson & Johnson.
 4. Impreza trwa w godzinach od 09.00 do 20.00.
 5. Rozpoczęcie sprzedaży biletów online na stronie sklep.portagames.pl w dn. 03.12.2021 r.
  liczba biletów limitowana.
 6. W czasie trwania imprezy odbędzie się Turniej w Neuroshima Hex (zakup biletów
  limitowany).
 7. Dostępne w sprzedaży są 4 rodzaje biletów:

  – w cenie 15 zł brutto – uprawniający do uczestnictwa w części online PortalConu

  – w cenie 35 zł brutto – uprawniający do uczestnictwa w imprezie PortalCon na terenie Stadionu Śląskiego

  – w cenie 50 zł brutto- uprawniający do uczestnictwa w imprezie PortalCon na terenie Stadionu Śląskiego i do odbioru darmowego kalendarza (cena detaliczna kalendarza to 30 zł brutto) z ilustracjami z gier wydawnictwa Portal Games, na podstawie bonu otrzymanego przy rejestracji na terenie konwentu. Wydanie kalendarza odbywa się po ogłoszeniu planów wydawniczych Portal Games i trwa do końca imprezy.

  – w cenie 35zł brutto – uprawniający do wzięcia udziału w Turnieju Neuroshima Hex. Uczestnik Turnieju ma prawo kupić podczas trwania imprezy kalendarz wymieniony w pkt 5 w promocyjnej cenie 15zł brutto.
 8. Bilet na Turniej Neuroshimy Hex będzie dostępny na stronie sklep.portalgames.pl
 9. Zakup dowolnego biletu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Portalconu.
 1. Numerowany bilet zostanie wysłany do uczestnika mailem do 3 dni roboczych po
  zaksięgowaniu wpłaty online. Do maila będzie także dołączone Oświadczenie o stanie
  zdrowia i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Wejście uczestników na teren konwentu odbywa się po okazaniu zakupionego online biletu
  oraz wypełnionego i podpisanego Oświadczenia o stanie zdrowia i zgodzie na
  przetwarzanie danych osobowych i następnie odebraniu identyfikatora, podpisaniu
  imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem oraz przypięciu go w widocznym miejscu,
  umożliwiającym identyfikację uczestnika.
 3. Odbiór zakupionego identyfikatora odbywa się w dniu konwentu na stanowisku akredytacji,
  po przekazaniu podpisanego Oświadczenia o stanie zdrowia i zgodzie na przetwarzanie
  danych osobowych.
 4. Każdy uczestnik upoważniony jest do korzystania z oferty organizatorów imprezy. Każdy uczestnik upoważniony jest do korzystania z oferty organizatorów imprezy.
 5. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w mediach społecznościowych i publikacji poligraficznej, podczas przygotowywania i prezentowania dokumentacji zdjęciowej i wideo z imprezy.
 6. Każdy uczestnik, który zakupił bilet uprawniający do wzięcia udziału w turnieju Neuroshimy Hex, organizowanym podczas imprezy jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres email lub telefon). Administratorem danych osobowych jest Portal Games Sp. z .o.o. z siedzibą w Knurowie (44 190 Knurów) przy ul. Sienkiewicza 13, nr KRS 0000617095, NIP 6312660554, REGON 363435596, e mail do kontaktu: portal@portalgames.pl . Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników turniejów i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto uczestnik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych, jednak będzie to skutkować usunięciem z uczestnictwa w konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w turnieju.
 7. Regulamin Turnieju Neuroshimy Hex dostępny jest na stronie portalcon.pl
 8. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizatorzy i wolontariusze.
 9. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
 10. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, oraz spożywania alkoholu .
 11. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz posiadania i stosowania nielegalnych substancji o
  charakterze odurzającym lub psychotropowym. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Konwentu pod wpływem nielegalnych środków odurzających lub psychotropowych.
 12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Imprezy.
 14. Za osoby nieletnie podczas trwania PortalConu odpowiadają rodzice lub pisemnie do tego wyznaczeni za zgodą rodziców, opiekunowie.
 15. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w dniu imprezy wytycznych ministerstwa kultury i nauki dot. organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych w tym, ale nie wyłącznie do obowiązkowego zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
 16. Powyższy Regulamin obowiązuje Uczestników, wolontariuszy i Organizatorów.
 17. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje również Regulamin Obiektu, którym odbywa się impreza.