Regulamin Portalconu

Regulamin Portalconu

 1. Impreza pn. PortalCon odbywa się w dniu 25 stycznia 2020 r w Chorzowie przy
  ul. Katowickiej 10, na Stadionie Śląskim.
 2. Organizatorem PortalConu jest Portal Games Sp. z o.o., reprezentowany przez Ignacego Trzewiczka, z siedzibą w Gliwicach (44 – 100 Gliwice) przy ul. Św. Urbana 15, nr KRS 0000617095, NIP 6312660554, REGON 363435596, e-mail do kontaktu: portal@portalgames.pl.
 3. Impreza trwa w godzinach od 10.00 do 22.00 (od 9.00 dla uczestników MP Neuroshima HEX ).
 4. Wejście uczestników na teren konwentu odbywa się po zakupieniu on-line biletu , odebraniu identyfikatora, podpisaniu imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem oraz przypięciu w widocznym miejscu, umożliwiającym identyfikację uczestnika. Odbiór zakupionego identyfikatora odbywa się w dniu konwentu na stanowisku akredytacji.
 5. Każdy uczestnik upoważniony jest do korzystania z oferty organizatorów imprezy.
 6. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w mediach społecznościowych i publikacji poligraficznej, podczas przygotowywania i prezentowania dokumentacji zdjęciowej z imprezy.
 7. Każdy uczestnik chętny do wzięcia udziału w konkursach organizowanych podczas imprezy jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres email lub telefon). Administratorem danych osobowych jest Portal Games Sp. z .o.o. z siedzibą w Gliwicach (44 – 100 Gliwice) przy ul. Św. Urbana 15, nr KRS 0000617095, NIP 6312660554, REGON 363435596, e-mail do kontaktu: portal@portalgames.pl . Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursów i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto uczestnik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych, jednak będzie to skutkować usunięciem z uczestnictwa w konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursach.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizatorzy i wolontariusze .
 9. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania .
 10. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 11. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz posiadania i stosowania nielegalnych substancji o charakterze odurzającym lub psychotropowym. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Konwentu pod wpływem nielegalnych środków odurzających lub psychotropowych.
 12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Imprezy.
 14. Powyższy Regulamin obowiązuje Uczestników, wolontariuszy i Organizatorów.
 15. Za osoby nieletnie podczas trwania PortalConu odpowiadają rodzice lub pisemnie do tego wyznaczeni za zgodą rodziców, opiekunowie.