Regulamin Portalconu

 1. Impreza pn. Portalcon odbywa się w dniach 26 -27 stycznia 2019 r w Gliwicach, przy ul. Pszczyńskiej 85, budynek Mrowisko – Centrum Kultury Studenckiej, w klubie Spirala.
 2. Organizatorem Pionka jest Portal Games Sp. z o.o., reprezentowany przez Ignacego Trzewiczka, z siedzibą w Gliwicach (44 – 100 Gliwice) przy ul. Św. Urbana 15, nr KRS 0000617095, NIP 6312660554, REGON 363435596, e-mail do kontaktu: portal@portalgames.pl.
 3. Impreza trwa w godzinach od 10.00 do 20.00 w dniu 26 stycznia i od 10.00 (od 9.00 dla uczestników MP Neuroshima HEX!) do 16.00 (lub do zakończenia turnieju dla uczestników MP Neusroshima HEX!) w dniu 27 stycznia.
 4. Wejście uczestników do klubu odbywa się po zakupieniu, podpisaniu imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem oraz przypięciu w widocznym miejscu identyfikatora, umożliwiającego wzięcie udziału w imprezie podczas obydwu dni.
 5. Każdy uczestnik upoważniony jest do korzystania z oferty organizatorów imprezy.
 6. Zakup identyfikatora jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w mediach społecznościowych i publikacji poligraficznej, podczas przygotowywania dokumentacji zdjęciowej z imprezy.
 7. Każdy uczestnik chętny do wzięcia udziału w konkursach organizowanych podczas imprezy jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres email lub telefon). Administratorem danych osobowych jest Portal Games Sp. z .o.o. z siedzibą w Gliwicach (44 – 100 Gliwice) przy ul. Św. Urbana 15, nr KRS 0000617095, NIP 6312660554, REGON 363435596, e-mail do kontaktu: portal@portalgames.pl . Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursów i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto uczestnik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych, jednak będzie to skutkować usunięciem z uczestnictwa w konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursach.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizatorzy i wolontariusze .
 9. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania .
 10. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 11. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz posiadania i stosowania nielegalnych substancji o charakterze odurzającym lub psychotropowym. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Konwentu pod wpływem nielegalnych środków odurzających lub psychotropowych.
 12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
 13. Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Imprezy.
 14. Powyższy Regulamin obowiązuje Uczestników, wolontariuszy i Organizatorów.