PORTALCON ODBYWA SIĘ W OBOWIĄZUJĄCYM REŻIMIE SANITARNYM.

WYPISANIE I ODDANIE OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA UPOWAŻNIA DO WSTĘPU NA KONWENT.
MASECZKI ZASŁANIAJĄCE USTA I NOS SĄ OBOWIĄZKOWE !!!