Media

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI NA PORTALCON 2019


1. Akredytacja jest przyznawana wyłącznie dziennikarzom/blogerom/vlogerom aktywnym zawodowo.


2. Akredytacja jest darmowa.

3. Akredytacja jest imienna, tzn. jest wystawiana na imię i nazwisko podane w formularzu akredytacyjnym.

4. Akredytacja upoważnia do odbioru wejściówki prasowej uprawniającej do wejścia na PORTALCON

5. W celu uzyskania akredytacji należy wypełnić formularz akredytacyjny.

6. Wypełnienie formularza nie oznacza otrzymania akredytacji.

7. Informacja o udzieleniu akredytacji zostanie potwierdzona drogą elektroniczną, w ciągu 5 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza.

8. Osoby, którzy uzyskają akredytację, będą mogły odebrać imienne wejściówki na miejscu.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WEJŚCIÓWEK PRASOWYCH

1. Każdy dziennikarz, który uzyska akredytację otrzyma na miejscu imienną wejściówkę z napisem MEDIA

2. Wejściówki, wykorzystywane przez nieuprawnione osoby trzecie będą uznane za nieważne.